Decorpigment – Uniwersalne pigmenty i barwniki

CZYM SĄ PIGMENTY?

Pigmenty są to  drobno zmielone barwniki, które są nierozpuszczalne. Pigment zmienia kolor odbitego lub przepuszczonego światła poprzez selektywną absorpcję długości fali.

Pigmenty mogą być produktami naturalnymi lub syntetycznymi. Znajdują zastosowanie w farbach i powłokach jako środki barwiące oraz jako zabezpieczenie antykorozyjne i bariery wodne.

Jakie są różnice pomiędzy pigmentem a barwnikiem?

  • Pigment jest nierozpuszczalny, a barwnik rozpuszczalny w wodzie.
  • Cząsteczki barwników są bardzo duże w porównaniu do cząsteczek pigmentów o bardzo małych rozmiarach.
  • Barwniki są z natury organiczne, podczas gdy pigmenty są substancjami nieorganicznymi (niektóre z nich są silnie toksyczne).
  • Atramenty na bazie barwników mają krótszą żywotność, podczas gdy atramenty na bazie pigmentów mają dłuższą żywotność i są znacznie trwalsze.

Pigment musi mieć wysoką wytrzymałość na barwienie i być stabilny w postaci stałej w temperaturach otoczenia. Dobór pigmentu do konkretnego zastosowania uzależniony jest od jego kosztu oraz wymagań właściwości fizycznych oraz atrybutów pigmentu.

Pigmenty dla metali są bardzo ważne w powłokach przemysłowych. Służą do ochrony powierzchni metalowych przed korozją. W przypadku farb lub lakierów emulsyjnych najważniejszym kryterium to wybór koloru.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *